Komunikat ws. "Klasa Owadów"

Zainteresowanie konkursem "Klasa Owadów" okazało się skromne, choć pewno i to jest powiedziane na wyrost (a szkoda). Niemniej, proszę aby wychowawcy uczniów-autorów nadesłanych prac ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Zielonej Górze dostarczyli listownie wypełnione formularze lub skan oryginału na e-mail zywaedukacja.com.pl (wg regulaminu jest to warunek konieczny), zaś oryginał odbiorę osobiście przy spotkaniu.

Pozdrawiam

Sebastian Pilichowski