Witryna i podstrony lub jej komponenty mogą zbierać Twoje dane pod postacią ciasteczek (Cookies). Poruszanie się po witrynie oznacza Twoją pełną akceptację ich zbieranie.

baner fb warsztaty

Zajęcia dla szkół średnich

Kategoria: Żywa Edukacja - oferta Opublikowano: niedziela, 17, styczeń 2016 Sebastian

Temat 1. Owady obok ludzi, ludzie obok owadów.

Czas trwania: 45-60 minut.

Koszt: 200 zł (za grupę).

Zajęcia składają się z dwóch części.

I. Rozmowa na temat roli owadów w przyrodzie i życiu człowieka oraz wpływu działalności ludzkiej na owady. Problem zapylaczy i ich wymierania, wyrębów lasów z wiekowymi drzewostanami – lokalne wymierania ksylobiontów. Czy człowiek odpowiedzialny jest za bogactwo świata przyrody i czy zachowanie go przysłuży się człowiekowi?

II. Pokaz żywych okazów owadów egzotycznych. Spojrzenie z bliska na stworzenia, które często budzą obrzydzenie, lęk, jak i fascynację.

sara1 psp podpis kopia


 

Temat 2. Aparat gryzący owada w elementach.

Czas trwania: 120 minut.

Koszt: 250 zł (za grupę).

Realizowany materiał koresponduje z wymaganiami ogólnymi dla przedmiotu BIOLOGIA wg Podstawy Programowej dla szkół średnich (IV etap edukacyjny, zakres rozszerzony):

CELE KSZTAŁCENIA - wymagania ogólne:

I. Poznanie świata organizmów na różnych poziomach organizacji życia.

III. Pogłębienie znajomości metodyki badań biologicznych.

Treści nauczania - wymagania szczegółowe:

IV. Przegląd różnorodności organizmów:

11. Zwierzęta bezkręgowe. Uczeń:

9) rozróżnia [...] owady oraz porównuje [...] budowę [...].


Przebieg zajęć:

1) Uczeń otrzymuje karaczana (domyślne gatunki: karaczan turecki, blady lub zielony) zakonserowanego w alkoholu etylowym.

2) Na potrzeby zajęć uczeń otrzymuje szpilki entomologiczne.

3) Uczeń otrzymuje szkiełko podstawowe i nakrywkowe.

4) Prowadzący wprowadza uczniów w budowę aparatu gębowego gryzącego owadów.

5) Następnie uczeń samodzielnie preparuje aparat gębowy karaczana, rozkładając jego elementy na szkiełku podstawowym.

6) Prowadzący nanosi na szkiełko podstawowe kroplę balsamu kanadyjskiego lub solakrylu.

7) Uczeń rozkłada elementy aparatu gębowego w kropli balsamu / solakrylu i zamyka szkiełkiem nakrywkowym.

8) Jeżeli placówka zapraszająca udostępni do zajęć mikroskopy stereoskopowe - uczeń ogląda swój preparat pod mikroskopem.

9) Wykonany preparat uczeń zabiera na pamiątkę.


Temat 3. Tworzenie i korzystanie z prostego klucza do oznaczania organizmów.

Czas trwania: 120 minut.

Koszt: 160 zł (za grupę).

Realizowany materiał koresponduje z wymaganiami ogólnymi dla przedmiotu BIOLOGIA wg Podstawy Programowej dla szkół średnich (IV etap edukacyjny, zakres rozszerzony):

CELE KSZTAŁCENIA - wymagania ogólne:

I. Poznanie świata organizmów na różnych poziomach organizacji życia.

III. Pogłębienie znajomości metodyki badań biologicznych.

IV. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji.

Treści nauczania - wymagania szczegółowe:

IV. Przegląd różnorodności organizmów:

1. Zasady klasyfikacji i sposoby identyfikacji organizmów. Uczeń:

5) oznacza organizmy za pomocą klucza;

6) opracowuje prosty dychotomiczny klucz do oznaczania określonej grupy organiz mów lub obiektów.

5. Rośliny lądowe. Uczeń:

4) rozpoznaje przedstawicieli rodzimych gatunków iglastych.


Przebieg zajęć:

1) Prowadzący zajęcia wprowadza uczniów w zagadnienia związane z posługiwaniem się kluczem do oznaczania organizmów.

2) Prowadzący rozdaje materiał pomiędzy co najmniej dwie grupy uczniów. Każda z grup otrzymuje inny zestaw organów generatywnych roślin nagonasiennych (szyszki).

3) Grupa uczniów opracowuje klucz dychotomiczny, na podstawie którego druga grupa oznacza materiał roślinny.

4) W zależności od pozostałego czasu:

- uczniowie umieszczają opracowane organizmy na rysowanym przez siebie uproszczonym drzewie filogenetycznym i fenogramie,

- prowadzący podsumowuje wzajemne zależności rodowe między opracowanymi organizmami.


Temat 4. Podstawy rozpinania owadów.

Czas trwania: 120 minut.

Koszt: 300 zł (za grupę).

Przebieg zajęć:

1) Prowadzący wprowadza uczniów w tematykę rozpinania owadów i podstawy muzealnictwa przyrodniczego.

2) Uczeń otrzymuje martwy okaz owada (np. karaczan zielony), podłoże (np. styropian) i szpilkę entomologiczną.

3) Zgodnie z instrukcją przedłożoną przez prowadzącego uczeń rozpina otrzymany okaz przy pomocy szpilek krawieckich*

4) Podsumowanie pracy uczniów.

Fachowo rozpina się owady za pomocą szpilek entomologicznych, różnych rozmiarów. Na zajęciach uczniowie rozpinają owady za pomocą szpilek krawieckich, które są po pierwsze znacznie tańsze, a po drugie łatwiej dostępne.

*Aby zredukować koszt zajęć oraz dostosować liczbę szpilek do grupy, GRUPA ZAOPATRUJE SIĘ SAMA W SZPILKI KRAWIECKIE. Prowadzący rozdaje każdemu uczniowi w ramach zajęć szpilkę entomologiczną, którą przymocowany zostanie owad do podłoża. Średnio na owada, zatem i ucznia, należy liczyć 25 szpilek.

Wszystkie rozpięte owady zostają na pamiątkę, do dyspozycji placówki lub uczniów.

rozpinanie karaczany1117


Temat 5. Chronić przyrodę, czy środowisko? Dyskusja problemowa.

Czas trwania: 45-60 minut.

Koszt: 70 zł (za grupę).

Ekologia, ochrona środowiska i przyrody - ostatnimi czasy, szczególnie media, posługują się tymi terminami niczym synonimami. Czy wszystko może być ekologiczne? Co to właściwie znaczy? Czy wegetarianizm jest odpowiedzią na cierpienie zwierząt, degradację przyrody i jej zasobów? Czy ochrona przyrody, jako wyraz altruizmu i naszej świadomości, może dać nam jakieś korzyści? A może idea absolutnego panowania nad planetą to słuszny kierunek i zarazem naturalna kolej rzeczy?

Podyskutujmy, z chęcią dowiem się, co o tym sądzicie.

dyskusja srod przyr


Odsłony: 9627