Witryna i podstrony lub jej komponenty mogą zbierać Twoje dane pod postacią ciasteczek (Cookies). Poruszanie się po witrynie oznacza Twoją pełną akceptację ich zbieranie.

baner fb warsztaty

Oferta dla szkół podstawowych

Temat 1. Owad czy robak?

Czas trwania: ok. 60 minut.

Koszt: 200 zł (za grupę).

Realizowany materiał koresponduje z wymaganiami ogólnymi dla przedmiotu PRZYRODA wg Podstawy Programowej dla Szkoły Podstawowej:

I. Zaciekawienie światem przyrody.
IV. Poszanowanie przyrody.

Przebieg:
1) Charakterystyka owadów jako najbardziej różnorodnej grupy zwierząt.
2) Omówienie roli owadów w otaczającym świecie.
3) Zbadanie postaw uczniów wobec owadów (strach i obawa / zaciekawienie / sympatia).
4) Zapoznanie uczniów z żywymi bezkręgowcami biorącymi udział w zajęciach (gatunki dobierane losowo oraz zależnie od posiadanych osobników godnych prezentacji).
5) Omówienie prezentowanych bezkręgowców i ciekawostki na ich temat.
6) Zbadanie postaw uczniów wobec owadów; jw.


lekcja 270415 03


Zdjęcia z lekcji w szkole podstawowej (proszę kliknąć).


Temat 2. Biolog - człowiek terenu i laboratorium. Pogadanka.

Czas trwania: ok. 60 minut.

Koszt: 70 zł (za grupę).

Grupa docelowa: uczniowie klas IV-VI.

Opis zajeć: Często, gdy ludzie rozmawiają na temat biologów, pojawia się w głowie obraz zarośniętego mężczyzny torującego sobie ścieżkę w gęstym lesie tropikalnym lub eleganckiej, wręcz sterylnej pod każdym wizualnym względem kobiety w goglach i białym fartuchu, przelewającej coś z probówki do probówki niczym rasowy chemik. Nierzadko również spotyka się opinię, że biolog to tylko w szkole pracować może. Czy rzeczywiście tak jest? Na czym polega praca biologa terenowego, jaki materiał zbiera, co bada? Po co fartuch, gogle, czy rękawice ochronne biologowi w laboratorium? Czy biologia klasyczna związana z anatomią opisową, czy preparatyką to faktycznie przeżytek w dobie coraz bardziej zaawansowanych badań genetycznych? A co, gdyby zabrakło biologów? Botaników, ekologów, zoologów, taksonomów, ewolucjonistów, biologów molekularnych, genetyków... Co wówczas z rolnictwem, medycyną ludzką i weterynaryjną, czy ochroną środowiska?

Niniejsze zajęcia wspomagane rekwizytami i wybranymi żywymi bezkręgowcami mają na celu zarysowanie problematyki badawczej biologów u dzieci, by zainteresować je przyrodoznawstwem.

gabloty straszyki rozpinadla motyle

szyszka sylvestris ze wsp podzialu ze


Temat 3. Sosna, świerk, choinka. Znajdź różnice.

Czas trwania: 45-60 minut.

Koszt: 90 zł (za grupę).

Grupa docelowa: uczniowie klas I-VI.

Opis zajeć: Coraz rzadziej obserwuje się u dzieci i młodzieży znajomość podstawowych gatunków roślin drzewiastych, nie mówiąc o zielnych. Jak wyglądają szyszki sosny pospolitej, świerka pospolitego i jodły pospolitej? To podstawowe zadanie, znane nauczycielom, jak i uczniom. Niestety realizowane głównie na papierze. A przecież świat roślin nagonasiennych jest znacznie bogatszy! Dlaczego nie pokazać go dzieciom? Niechaj dotkną rozmaite szyszki, porównają je między sobą, narysują i poznają skrawek szyszkowego królestwa.

Przebieg:

1) Wstęp.
2) Uczniowie dzielą się na kilka grup.
3) Prowadzący rozdaje szyszki różnych gatunków roślin nagonasiennych z etykietkami z nazwą gatunkową.
3) Uczniowie przyglądają się szyszkom, starając się je scharakteryzować własnymi słowami.
4) Uczniowie rysują wybrane szyszki w ramach notatki.
5) Uczniowie jednej grupy opisują wybraną szyszkę i uczniowie innej grupy starają się odgadnąć gatunek drzewa.
6) Podsumowanie.


Temat 4. Strategie obronne zwierząt.

Czas trwania: 45-60 minut.

Koszt: 120 zł (za grupę).

Grupa docelowa: uczniowie klas I-VI.

Opis zajeć: Zajęcia prowadzone są w charakterze prezentacji multimedialnej wspomaganej zbiorami przyrodniczymi i żywymi okazami zwierząt, a poświęcone są rozmaitym zdolnościom zwierząt do unikania drapieżników i zapewnienia przeżycia. Mimikra, czyli m.in. udawanie jadowitych zwierząt przez zwierzęta pozbawione jadu, a dalej wydzielanie toksyn i lotnych substancji obronnych, ciało usiane włoskami i kolcami, czy niesamowity kamuflaż to jedynie wybrane przykłady strategii obronnych. Bogactwo świata zwierząt to swoisty wachlarz popisu ewolucji, procesu który towarzyszy i wymusza ciągły wyścig zbrojeń między drapieżnikiem i ofiarą.

strategieobronne


Temat 5. Tradycyjne muzealnictwo przyrodnicze w XXI wieku.

Czas trwania: 45-60 minut.

Koszt: 70 zł (za grupę).

Grupa docelowa: uczniowie klas IV-VI.

Opis zajeć: Istota muzealnictwa- zbiory, kolekcja, eksponat, okaz. Na czym polega tworzenie kolekcji? Czy szkoła w XXI wieku powinna/ może mieć kolekcję? Czy uczniowie mogą uczestniczyć w tworzeniu tej kolekcji lub domowej? Co zbierać, jak konserwować, by nie czynić szkody sobie i przyrodzie? Co właściwie można uzyskać tworząc swoją kolekcję? Jak opisywać okazy? Co należy zawrzeć na etykiecie? Jak najlepiej poznawać przyrodę?

Dziecko stworzy kolekcję dziś, a będzie ją podziwiać jutro.


Temat 6. Kto kogo się boi?

Czas trwania: 45-60 minut.

Koszt: 200 zł (za grupę).

Grupa docelowa: uczniowie klas I-VI.

Opis zajeć: Czy strach przed zwierzęciem jest naturalny? Czy dobrze jest bać się zwierząt? Kogo się boisz bardziej i dlaczego? Czy pająki są niebezpieczne? Jakie zwierzę jest najbardziej niebezpieczne, gdy wziąć pod uwagę wszystkie nam znane? Dlaczego się boimy? Kiedy strach jest dobry i kiedy zły? Co zrobić, gdy ukąsi żmija?

Lekcja składa się z dwóch części:

1) rozmowy o strachu i potencjalnych niebezpieczeństwach w kontaktach ze zwierzętami,

2) pokaz żywych i wypreparowanych bezkręgowców.

strachowe small

Odsłony: 7563