Witryna i podstrony lub jej komponenty mogą zbierać Twoje dane pod postacią ciasteczek (Cookies). Poruszanie się po witrynie oznacza Twoją pełną akceptację ich zbieranie.

baner fb warsztaty

Zajęcia dla gimnazjum

Temat 1. Owady - festiwal różnorodności.

Czas trwania: 60 minut.

Koszt: 200 zł (za grupę).

Realizowany materiał koresponduje z wymaganiami ogólnymi dla przedmiotu BIOLOGIA wg Podstawy Programowej dla Gimnazjum (III etap edukacyjny):

CELE KSZTAŁCENIA - wymagania ogólne:

I. Znajomość różnorodności biologicznej (i podstawowych procesów biologicznych).

Treści nauczania - wymagania szczegółowe:

III. Systematyka - podstawy klasyfikacji, sposoby identyfikacji i przegląd różnorodności organizmów. Uczeń:

9) wymienia cechy umożliwiające zasklasyfikowanie organizmu do [...] stawonogów [...],

11) przedstawia znaczenie poznanych [...] zwierząt w środowisku i dla człowieka.

IV. Ekologia. Uczeń:

9) opisuje zależności pokarmowe (łańcuchy i sieci pokarmowe) w ekosystemie, rozróżnia producentów, konsumentów i destruentów oraz przedstawia ich rolę w obiegu materii i przepływie energii przez ekosystem.


Przebieg zajęć:

1) Zbadanie postaw uczniów wobec owadów.

2) Charakterystyka owadów i ich podstawowej morfologii.

3) Rola owadów w ekosystemie.

4) Pokaz żywych okazów owadów, głównie egzotycznych. Omówienie wybranych przystosowań i ciekawostek ich dotyczących.

P6010210


Temat 2. Aparat gryzący owada w elementach.

Czas trwania: 120 minut.

Koszt: 250 zł (za grupę).

Realizowany materiał koresponduje z wymaganiami ogólnymi dla przedmiotu BIOLOGIA wg Podstawy Programowej dla Gimnazjum (III etap edukacyjny):

CELE KSZTAŁCENIA - wymagania ogólne:

II. Znajomość metodyki badań biologicznych.

Treści nauczania - wymagania szczegółowe:

III. Systematyka - podstawy klasyfikacji, sposoby identyfikacji i przegląd różnorodności organizmów. Uczeń:

9) wymienia cechy umożliwiające zasklasyfikowanie organizmu do [...] stawonogów [...].


Przebieg zajęć:

1) Uczeń otrzymuje karaczana (domyślne gatunki: karaczan turecki, blady lub zielony) zakonserowanego w alkoholu etylowym.

2) Na potrzeby zajęć uczeń otrzymuje szpilki entomologiczne.

3) Uczeń otrzymuje szkiełko podstawowe i nakrywkowe.

4) Prowadzący wprowadza uczniów w budowę aparatu gębowego gryzącego owadów.

5) Następnie uczeń samodzielnie preparuje aparat gębowy karaczana, rozkładając jego elementy na szkiełku podstawowym.

6) Prowadzący nanosi na szkiełko podstawowe kroplę balsamu kanadyjskiego lub solakrylu.

7) Uczeń rozkłada elementy aparatu gębowego w kropli balsamu / solakrylu i zamyka szkiełkiem nakrywkowym.

8) Jeżeli placówka zapraszająca udostępni do zajęć mikroskopy stereoskopowe - uczeń ogląda swój preparat pod mikroskopem.

9) Wykonany preparat uczeń zabiera na pamiątkę.


Temat 3. Podstawy rozpinania owadów.

Czas trwania: 120 minut.

Koszt: 300 zł (za grupę).

Realizowany materiał koresponduje z wymaganiami ogólnymi dla przedmiotu BIOLOGIA wg Podstawy Programowej dla Gimnazjum (III etap edukacyjny):

CELE KSZTAŁCENIA - wymagania ogólne:

II. Znajomość metodyki badań biologicznych.

Treści nauczania - wymagania szczegółowe:

III. Systematyka - podstawy klasyfikacji, sposoby identyfikacji i przegląd różnorodności organizmów. Uczeń:

9) wymienia cechy umożliwiające zasklasyfikowanie organizmu do [...] stawonogów [...].

Przebieg zajęć:

1) Prowadzący wprowadza uczniów w tematykę rozpinania owadów i podstawy muzealnictwa przyrodniczego.

2) Uczeń otrzymuje martwy okaz owada (np. karaczan zielony), podłoże (np. styropian) i szpilkę entomologiczną.

3) Zgodnie z instrukcją przedłożoną przez prowadzącego uczeń rozpina otrzymany okaz przy pomocy szpilek krawieckich*

4) Podsumowanie pracy uczniów.

Fachowo rozpina się owady za pomocą szpilek entomologicznych, różnych rozmiarów. Na zajęciach uczniowie rozpinają owady za pomocą szpilek krawieckich, które są po pierwsze znacznie tańsze, a po drugie łatwiej dostępne.

*Aby zredukować koszt zajęć oraz dostosować liczbę szpilek do grupy, GRUPA ZAOPATRUJE SIĘ SAMA W SZPILKI KRAWIECKIE. Prowadzący rozdaje każdemu uczniowi w ramach zajęć szpilkę entomologiczną, którą przymocowany zostanie owad do podłoża. Średnio na owada, zatem i ucznia, należy liczyć 25 szpilek.

Wszystkie rozpięte owady zostają na pamiątkę, do dyspozycji placówki lub uczniów.

rozpinanie


Temat 4. Zbiory przyrodnicze w świecie cyfryzacji. Czy nadal mają sens?

Czas trwania: 45-60 minut.

Koszt: 70 zł (za grupę).

Zajęcia dyskusyjne z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.

W XXI wieku wykazujemy tendencję do przesytu elektroniką na każdym etapie życia, jak i w otaczającym nas środowisku. Chcemy podglądać orły, w muzeum likwidować szkielety, tworzyć centra edukacji przyrodniczej wyposażone głównie w interaktywne urządzenia. Ale czy te praktyki są w stanie zastąpić klasycznie nauczane przyrodoznawstwo? Czy są w stanie wyprzeć stosowane od setek lat metody badawcze? Czy kolekcja fotografii jest w stanie zastąpić zielnik, a wirtualny model 3D szkielet na ekspozycji? Czy nie powinno być jednak tak, że nowe uzupełnia stare, aby pozwolić lepiej zrozumieć rozmaite aspekty świata przyrody ożywionej i nieożywionej?

zbiory zajecia ban


Temat 5. Planowanie i realizacja doświadczeń biologicznych.

Czas trwania:

Koszt: 

OPIS NIEBAWEM


Temat 6. Nie tylko pszczoły zapylają, czyli obrazkowate – ciekawe rośliny.
Zajęcia dostępne cyklicznie - zależne od kwitnienia roślin

Czas trwania: 45-60 minut.

Koszt: 100 zł (za grupę).

Obrazkowate (Araceae) to rośliny często nam towarzyszące w domu i mieszkaniu: anturium, filodendron, skrzydłokwiat, czy nawet zamiokulkas. W ogrodach zaś coraz częściej zaczynamy uprawiać niezwykle ciekawe rośliny, jakimi są m.in. drakunkulusy. Poteżne kwiatostany przypominające wyglądem pojedynczy kwiat skrywają w sobie rozmieszczone w dwóch piętrach kwiaty żeńskie i męskie. Drakunkulusy, jak i liczne inne gatunki należące do omawianej rodziny emitują zapach mający wabić zapylaczy. I nie są nimi pszczoły :)

Czy znane jest Wam pojęcie asymetrycznego mutualizmu? W edukacji szkolnej nie mówi się o tego typu interakcji, a szkoda, bo dowodzi jeszcze bardziej o bogactwie zależności ekologicznych zachodzących w przyrodzie. Czy wiecie, że niektóre rośliny emitują ciepło? Po co? 

grafika obrazkowate


Temat 7. Chronić przyrodę czy środowisko? Dyskusja problemowa.

Czas trwania: 60 minut.

Koszt: 70 zł (za grupę).

Nie ulega wątpliwości, że człowiek od zawsze wpływa na otaczający go świat, zmieniając wyraźnie środowisko. Zmiany te związane są z różnymi sferami życia i mimo wiedzy, jaką dziś dysponujemy, nadal prowadzona jest rabunkowa gospodarka wobec przyrody.

No właśnie, środowisko, przyroda, ekologia, ochrona przyrody i ochrona środowiska. To popularne pojęcia, stosowane powszechnie w hasłach reklamujących rozmaite produkty i usługi, doskonale łapiące wrażliwe serca i umysły oraz weryfikujące znieczulicę wobec tych haseł.

Co chronić? Środowisko, przyrodę? Co to znaczy, że produkt został wytworzony w ekologiczny sposób? Czy my i przyroda jesteśmy w stanie przeżyć w świecie, w którym wieżowce wyrastają na łąkach, lasy traktowane są głównie jako uprawy drzew, a nie ekosystem?

Zachęcam do dyskusji z młodzieżą, by zbadać ich punkt widzenia. Tak istotny, gdyż to ci młodzi ludzie już niebawem będą odgrywać swe role na deskach teatru życia. Kto wie, być może wśród nich będą osoby podejmujące kluczowe decyzje. A te nigdy nie są bez znaczenia dla kolejnych pokoleń.

dyskusja srod przyr

Odsłony: 9359