Witryna i podstrony lub jej komponenty mogą zbierać Twoje dane pod postacią ciasteczek (Cookies). Poruszanie się po witrynie oznacza Twoją pełną akceptację ich zbieranie.

baner fb warsztaty
Opublikowano: czwartek, 22, marzec 2018 Sebastian

powrót


Leszek Jerzak, Olaf Ciebiera, Marcin Bocheński (red.)

ponadto: Ewa Burda, Mateusz Ciepliński, Łukasz Czajka, Ariel Durajski, Monika Grandke, Andżelina Łopińska, Sebastian Pilichowski, Agnieszka Tokarska-Osyczka

Formy ochrony przyrody Zielonej Góry. Przewodnik.

Wydawca: Koło Naukowe Biologów, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski

2018 r.

ISBN: 978-83-943745-3-2

191 stron


Wyjątkowo nie będzie to recenzja, a krótka prezentacja książki. Powodem jest fakt, że jestem współautorem tej pozycji.

Niniejszy przewodnik to bardzo ważne opracowanie przyrodnicze dla Zielonej Góry, która od 1 stycznia 2015 roku powiększyła się o kilka sąsiednich wsi, wchłaniając gminę Zielona Góra. W związku z powyższym przybyło pomników przyrody, a także pojawił się w granicach miasta rezerwat, użytki ekologiczne czy miasto zyskało obszary włączone do europejskiej sieci NATURA 2000. Zatem książka ma dużą wartość turystyczną, gdyż niewielki rozmiar książki (19,5 cm x 13,7 cm) umożliwia zabranie jej w teren. Jestem przekonany, że przygotowane mapy i opisy dojazdu pomogą znacznie w znalezieniu poszczególnych form ochrony przyrody.

Największą część książki zajmuje rozdział I (Pomniki przyrody). Wynika to ze szczegółowego omówienia pomników przyrody, które podzieliliśmy na cztery podrozdziały: * pomniki przyrody ożywionej sprzed 2015roku, * pomniki przyrody ożywionej po 2015 roku, * pomniki przyrody nieożywionej oraz * powierzchniowy pomnik przyrody. Rozdział ten zajmuje strony 7-137. Pozostałe wymienione formy ochrony przyrody zostały zaprezentowane w formie skondensowanej i zdecydowanie cennym byłoby ich szczegółowe opracowanie. Wymaga to jednak bardzo dużego nakładu pracy i czasu specjalistów różnych dziedzin. Myślę, że przyjdzie czas i na takie opracowanie.

Osobiście uważam, że trochę szkoda, że zdecydowano o zmniejszeniu wymiaru książki, ponieważ utracono wartość "atlasu" - zdjęcia są wyraźnie pomniejszone, a szkoda. Ale z drugiej strony spełniona została rola przewodnika kieszonkowego. Jako autor nie mogę jedynie przeżyć przecinków, które na etapie korekty zostały wstawione tak, jak ja bym w życiu nie użył. Nie wiem kto uczył osobę odpowiedzialną za korektę interpunkcji, ale zdecydowanie nie były to najlepsze lekcje. Miłe natomiast jest to, że front okładki opatrzony jest zdjęciem mojego autorstwa. Na ilustracji widać mój ulubiony okaz buka rosnący tuż przy dawnej wsi Krępa.

Mam nadzieję, że nasza praca przypadnie do gustu odbiorcom.


Skrócony spis treści:formyochronyprzyrodyzg

Wstęp - zdobądź "Zieloną Koronę Zielonej Góry".

1. Pomniki przyrody.

2. Obszary chronionego krajobrazu.

3. Użytki ekologiczne.

4. Rezerwat.

5. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

6. Natura 2000.

Bibliografia.

Odsłony: 1480