A w grudniu zniżki

znizkaxii2017

* zniżka 30% przyszługuje na każde zajęcia z owadami ("Owady, nie robale", "Owad czy robak", "Kto kogo się boi?", "Owady - festiwal różnorodności", "Owady obok ludzi, ludzie obok owadów"), o ile Zamawiający zamówi przynajmniej dwie lekcje mające odbyć się tego samego dnia w tej samej placówce z przerwą między zajęciami maksymalnie wynoszącą jedną godzinę zegarową. Zniżka powoduje obniżenie ceny jednostkowej zajęć z żywymi owadami z 130 zł na 91 zł.

Uwaga: zniżka nie obejmuje kosztów dojazdów uzgadnianych indywidualnie dla Zamawiających spoza Zielonej Góry.

Oferta obowiązuje od 1 grudnia do 30 grudnia 2017 r.

Jedna grupa może liczyć maksymalnie 25 uczestników.