Witryna i podstrony lub jej komponenty mogą zbierać Twoje dane pod postacią ciasteczek (Cookies). Poruszanie się po witrynie oznacza Twoją pełną akceptację ich zbieranie.

baner fb warsztaty

O mnie

Sebastian Pilichowski, krótkie CV

Zwykłem o sobie mówić "biopsychol", gdyż zwyczajnie interesuje mnie przyroda pod każdym względem. Choć jestem świadom, iż nigdy nie będę w stanie wiedzieć o niej tyle, ile bym sobie życzył, to postanowiłem wreszcie dzielić się swoją dotychczas zdobytą wiedzą jeszcze szerzej niż zwykle, stąd założyłem niniejszą działalność gospodarczą. Zapraszam do zapoznania się z moim małym CV, by ocenić, czy rzeczywiście "nadaję" się na edukatora przyrodniczego :)

 

Edukacja:

X 2013 - 2017 Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Biologicznych.
Studia III stopnia na kierunku Biologia. Opiekun: dr hab. Marian J. Giertych, prof. UZ.

X 2010 - VII 2012 Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Biologicznych. Realizowane studia z tytułu magistra na kierunku Biologia Środowiska (studia II stopnia, stacjonarne). Temat pracy magisterskiej: "Rozwój tętnicy zębodołowej (arteria alveolaris inferior) dolnej u konia w okresie prenatalnym". Promotor: dr Zbigniew Zawada. Dyplom z oceną celującą.

X 2007 - VII 2010 Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Biologicznych. Zrealizowany Licencjat na kierunku Ochrona Środowiska (studia I stopnia, stacjonarne). Studia ukończone egzaminem z oceną bardzo dobrą.

Działalność gospodarcza:

13/04/2015 – rozpoczęcie działalności: Żywa Edukacja – Sebastian Pilichowski.

NIP: 9730893647 , REGON: 361193930.

Praca – umowa o pracę:

 1. 03/2015 – zmiana warunków umowy i zatrudnienie na stanowisku samodzielny referent ds. edukacji w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 2. 01/11/2013 – 03/2015. Zatrudnienie na stanowisku: referent ds. obsługi wycieczek po Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 3. 01/10/2012 - 31/10/2013. Zatrudnienie na stanowisku: samodzielny referent ds. oprowadzania wycieczek po Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, przy dalszym zatrudnieniu na stanowisku ogrodnika.

 4. 14/09/2012 - 30/09/2013. Zmiana stanowiska pracy na wysoko wykwalifikowany pracownik gospodarczy - ogrodnik w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 5. 24/05/2012 zatrudnienie w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego na stanowisku pracownik obsługi - portier - kasjer.

 6. 07/2009. Praktyki zawodowe podczas studiów I stopnia na kierunku Ochrona Środowiska. Zrealizowane w Muzeum Przyrodniczym Wydziału Nauk Biologicznych (Uniwersytet Zielonogórski) w wymiarze 90 godzin.

 7. 19-30/01/2009 oraz 16-27/02/2009. Praktyka w Biurze Promocji Uniwersytetu Zielonogórskiego, pod kierunkiem specjalisty ds. reklamy, mgr Patrycji Łykowskiej, w ramach akcji promocyjnej "BUZ do kariery". Ocena praktyki: bardzo dobry.

Praca – umowy zlecenia i o dzieło:

 1. 03/02/2014 - 27/02/2014 Wykonanie zadań instruktora zawodu grupy ogrodnik w zakresie usługi wynikającej z projektu pt. "Od bezdomności do normalności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS (PO KL, Priorytet VII; 7.2.1), realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze (umowa zlecenie 6/2014/UE). Zrealizowanych 90 godzin zegarowych z grupą osób bezdomnych.

 2. 08/2013 - 01/2014 - umowa zlecenie w Ogólnopolskiej Sieci Szkół Policealnych AWANGARDA (oddział Zielona Góra) jako nauczyciel przedmiotowy na kierunku Technik Weterynarii. Prowadzony przedmiot: HIGIENA ZWIERZĄT RZEŹNYCH I MIĘSA.

 3. 02/2013 - 06/2013 - umowa zlecenie w Ogólnopolskiej Sieci Szkół Policealnych AWANGARDA (oddział Zielona Góra) jako nauczyciel przedmiotowy na kierunku Technik Weterynarii. Prowadzony przedmiot: HIGIENA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO.

Działalność organizacyjna, promocyjna itp.:

 1. 10/2007 - 09/2014. Opiekun zwierząt w pracowni studenckiej Muzeum Przyrodniczego Wydziału Nauk Biologicznych (Uniwersytet Zielonogórski). Podopieczni: bezkręgowce i kręgowce z różnych grup systematycznych. Ponadto preparatyka bezkręgowców, pomoc przy preparowaniu kręgowców (w tym duże ssaki), skręcaniu szkieletu żyrafy stojącej pierwotnie w holu budynku A-8 (UZ) (03/2009).

 2. Udział w akcjach promujących uczelnię, przyrodę i naukę:

  1. Festiwal Nauki UZ w Zielonej Górze (06/2008, 06/2010, 06/2011, 06/2011, 06/2012, 06/2013),

  2. Festiwal Nauki z okazji 10lecia Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach (18/05/2012),

  3. Dni Województwa Lubuskiego- Młode Lubuskie (2/07/2011) w Łagowie Lubuskim.

  4. Prelekcje w szkołach o tematyce przyrodniczej z pokazem żywych
   i spreparowanych bezkręgowców. (2007-2014),

  5. Noc Biologów (Wydział Nauk Biologicznych UZ), projekt autorski: 01/2015 „Obrazkowate (Araceae) i ich specyficzne kwiatostany”.

  6. Pomoc jako student przy Nocy Biologów na Wydziale Nauk Biologicznych UZ; temat "Historia ukryta w słojach drzew" (odpowiedzialni: dr G. Iszkuło, dr hab. prof. UZ M. Giertych) (01/2012, 01/2013).

 3. 09/2010. Wyjazd na wykopaliska na Flisz Karpacki z pracowni studenckiej Muzeum Przyrodniczego WNB (UZ). Opiekun - dr Z. Zawada.

Kursy, szkolenia i warsztaty:

 1. 23-24/04/2015. Wrocław. Szkolenie w ramach projektu SKILLS organizowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, współfinansowany przez Unię Europejską (EFS, Kapitał Ludzki), pt. „Prezentacja wyników badań naukowych” prowadzone przez reprezentantów Econnect Communication (Social media and Web 2.0 training for scientists). Język szkolenia: angielski.

 2. 22/11/2013 Uzyskanie certyfikatu on-line poświadczającego udział w internetowym kursie "Writing in the Sciences" organizowanym przez Stanford University (prowadząca: Kristin L. Sainani, PhD) i zdanie egzaminu zaliczającego. Uzyskany certyfikat jest w formacie pdf, a jego autentyczność można potwierdzić pod wskazanym linkiem:

https://verify.class.stanford.edu/SOA/45184bad00c14e888e3d5a57faad2b2d

 1. 5/02/2012 Zielona Góra. Udział w szkoleniu i warsztatach "Kapitał wiedzy- wsparcie inicjatyw przedsiębiorczości akademickiej drogą do sukcesu w biznesie". Wymiar 5 godzin, potwierdzone certyfikatem udziału. Projekt współfinansowany ze środków UE (EFS; poddziałanie 8.2.1).

Publikacje – załącznik A. listy ministerialnej:

 1. 2014. Pilichowski, S., Pazio, D., Giertych, M. J. Factors associated with the distribution and size of Adelges abietis (Homoptera: Adelgidae) galls on a several years old spruce (Picea abies) plantation. Entomologica Fennica 25 (4), 161-169.
  15 pkt. Ministerialnych, Załącznik A

Publikacje – załącznik B. listy ministerialnej:

 1. 2016. Tokarska-Osyczka A., Pilichowski S. Ocena zagrożeń i aktualizacja rejestru pomników przyrody ożywionych Zielonej Góry w jej nowych granicach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska 162 (42), 102-128.
  7 pkt. ministerialnych, Załącznik B

 2. 2016. Pilichowski, S., Kolenda, K. Gatunki inwazyjne i etyka - pomysł na zajęcia. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 2 (57), 78-87.
  8 pkt. ministerialnych, Załącznik B

 3. 2016. Pilichowski, S. Recenzja: Ewolucja, dewolucja, nauka (Maciej Giertych). Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 1 (56), 90-91 (wersja anglojęzyczna, skrócona)
  0 pkt. ministerialnych, Załącznik B

 4. 2016. Pilichowski, S. Recenzja: Ewolucja, dewolucja, nauka (Maciej Giertych). Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 1 (56), 88-103 (wersja polskojęzyczna, pełna)
  0 pkt. ministerialnych, Załącznik B

 5. 2016. Pilichowski, S., Tokarska-Osyczka, A. Long-lasting environmental project for classes. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 1 (56), 82-87.
  8 pkt. ministerialnych, Załącznik B

 6. 2015. Pilichowski, S. Kasztanowce - chronić, czy nie? Badawczy projekt edukacyjny. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 2 (53), 75-79.
  5 pkt. ministerialnych, Załącznik B

 7. 2015. Pilichowski, S. Opinions: Tours, conferences and bad practices in the contemporary natural science. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 1 (54), 69-71.
  0 pkt. ministerialnych, Załącznik B

 8. 2014. Pilichowski, S. Przebarwienia liści buków związane z galasami. Przegląd Leśniczy 10, 28.
  2 pkt. ministerialne, Załącznik B

 9. 2014. Pilichowski, S. Wykorzystanie galasów w lubuskich buczynach do edukacji: materiały i scenariusz. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 4 (52), 87-99.
  5 pkt. ministerialnych, Załącznik B

 10. 2014. Pilichowski, S., Zawada, Z. The educating insects - edukujące owady. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 3 (51), 65-81.
  5 pkt. ministerialnych, Załącznik B

 11. 2014. Pilichowski, S. Blooming - May classes. Scenario. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 1 (49), 78-95.
  5 pkt. ministerialnych, Załącznik B

 12. 2013. Pilichowski, S. Galasy - teoria w praktyce. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 4 (48), 52-57.
  5 pkt. ministerialnych, Załącznik B

Wydane materiały pokonferencyjne:

 1. 2014. Pilichowski, S., Zawada, Z., Grochowalska, R., Marycz, M. Wstępne badania pierwiastkowe rogu nosorożca białego (Ceratotherium simum Burchell, 1817). W: Od biotechnologii do ochrony środowiska [Dokument elektroniczny] / red. K. Walińska. T. 2. Zielona Góra: Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego, 271-281. ISBN: 978-83-7842-117-7

 1. 2014. Tempka, M., Pilichowski, S., Zawada, Z., Grochowalska, R. Park Piastowski w Zielonej Górze - wczoraj i dziś. W: Od biotechnologii do ochrony środowiska [Dokument elektroniczny] / red. K. Walińska. T. 2. Zielona Góra: Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego, 375-389. ISBN: 978-83-7842-117-7

Konferencje (czynny udział):

 1. 21-22/05/2016. Poznań, Polska. Uniwersytet Przyrodniczy. IV Konferencja naukowa im. prof. dra hab. Leszka Bergera w ramach Poznańskich Dni Zwierząt Egzotycznych. Referat ustny: „Obserwacje hodowlane rudawki nilowej (Rousettus aegyptiacus). (Pilichowski, S., Zawada, Z.) Wyróżnienie drugim miejscem.

 2. 12-15/11/2015. Zielona Góra, Polska. Uniwersytet Zielonogórski. 10th International Conference of Young Naturalists: From Biotechnology to Environmental Protection. Interdisciplinary Meeting of Young Naturalists. Referat ustny: Does Hartigiola annulipes locate its leaf galls according to the cardinal directions? (Pilichowski, S., Giertych, M. J.). Wyróżniony 2. miejscem w sesji plenarnej sekcji Ecology.

 3. 12-15/11/2015. Zielona Góra, Polska. Uniwersytet Zielonogórski. 10th International Conference of Young Naturalists: From Biotechnology to Environmental Protection. Interdisciplinary Meeting of Young Naturalists. Poster: Archaeobiological material from Witnica (Lubusz Voivodeship, Poland) – a preliminary study. (Pilichowski, S., Sinkowski, S., Zawada, Z.)

 4. 17-19/09/2015. Słupsk, Polska. Akademia Pomorska w Słupsku. XIX Konferencjadydaktyków szkół wyższych i nauczycieli  przedmiotów przyrodniczych. Szkolna i uniwersytecka edukacja przyrodnicza – wspólne działania na rzecz zapewniania jakości kształcenia. Referat ustny: Dydaktyzm pracowni muzealno - edukacyjnej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego - podsumowanie działalności.

 5. 23-24/05/2015. Wrocław, Polska. Uniwersytet Wrocławski. III Ogólnopolska Studencka Konferencja Teriologiczna. Referat ustny: Budowa wybranych układów i narządów u manata karaibskiego Trichechus manatus (L.). Wyróżniony nagrodą komitetu naukowego za najlepszy referat. (Pilichowski, S., Zawada. Z.)

 6. 6-8/11/2014. Zielona Góra, Polska. Uniwersytet Zielonogórski. 9th International Conference of Young Naturalists: From Biotechnology to Environmental Protection. Interdisciplinary Meeting of Young Naturalists. Poster: Hartigiola annulipes and Mikiola fagi in Łagowsko-Sulęciński Landscape Park. (Pilichowski, S.)

 7. 27/08/2014. Zielona Góra. Polska. Uniwersytet Zielonogórski. „Projekty edukacyjne w nauczaniu przyrody i biologii”. Summer Workshops 2014. Prezentacja: Ogród Botaniczny UZ i edukacja. Projektu „Współpraca miast Zittau i Zielonej Góry w zakresie nauk przyrodniczych”, współfinansowany z „Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013”. (Pilichowski, S.).

 8. 9-11/05/2014. Kraków, Polska. Uniwersytet Jagielloński. VI Studencka Konferencja Biologii Ewolucyjnej. Referat ustny: Duże, średnie czy małe, co wolą galasy? (Pilichowski, S.)

 9. 25-26/05/2013. Wrocław, Polska. Uniwersytet Wrocławski. I Ogólnopolska Studencka Konferencja Teriologiczna. Referat ustny: Tenrec ecaudatus - anatomia porównawcza wybranych narządów. (Pilichowski, S.)

 10. 17/03/2013. Poznań, Polska. Uniwersytet Przyrodniczy. I Konferencja "Chów i hodowla zwierząt egzotycznych" w ramach Poznańskich Dni Zwierząt Egzotycznych. Referat ustny: Kontakt z naturą poprzez zwierzęta - edukacja i nauka. (Pilichowski, S.)

 11. 8-10/11/2012. Zielona Góra, Polska. Uniwersytet Zielonogórski. 7th International Conference of Young Naturalists: From Biotechnology to Environmental Protection. Interdisciplinary Meeting of Young Naturalists. Referat ustny: Basic elements of the white rhinoceros (Ceratotherium simum) horn. Wyróżnienie I miejscem za referat w sekcji Zoology. (Pilichowski, S., Zawada, Z.)

 12. 21-22/04/2012. Kraków, Polska. Uniwersytet Jagielloński. IV Studencka Konferencja Biologii Ewolucyjnej. Referat ustny: Wyścig mody- skóra ssaków.

 13. 17-18/06/2011. Toruń, Polska. Uniwersytet Mikołaja Kopernika. XII Toruńskie Seminarium Ekologiczne. Ewolucja strategii reprodukcyjnych i życiowych. Referat ustny: Możliwości adaptacyjne pekari obrożnego Pecari tajacu. (Pilichowski, S., Zawada, Z.)

 14. 13-15/05/2011. Kraków, Polska. Uniwersytet Jagielloński. III Studencka Konferencja Biologii Ewolucyjnej. Referat ustny: Pracownia hodowlana, czyli ewolucja w jednym miejscu.

 15. 5-8/04/2011. Lwów, Ukraina. Uniwersytet Iwana Franko. VII International Scientific Conference for Students and PhD Students. Youth and Progress of Biology. Poster: Facial Artery (arteria facialis) in Reeves' Muntjac (Muntiacus reevesi). Zdobycie 'Best Poster Award' w sekcji Zoologia. (Pilichowski, S., Zawada, Z.)

 16. 25-27/11/2010. Zielona Góra, Polska. 5th International Conference of Young Naturalists: From Biotechnology to Environmental Protection. Interdisciplinary Meeting of Young Naturalists. Referat ustny: Bred exotic pets as a tool increasing biological awareness. Wyróżnione II miejscem za referat w sekcji B. (Pilichowski, S., Zawada, Z.)

Materiały konferencyjne (współautorstwo):

 1. 17-20/11/2011. Zielona Góra, Polska. Uniwersytet Zielonogórski. 6th International Conference of Young Naturalists: From Biotechnology to Environmental Protection. Interdisciplinary Meeting of Young Naturalists. Poster: Roads- direct and indirect threat. Wyróżnienie w sekcji Ochrona Środowiska. (Kuźmiak, M., Pilichowski, S., Bocheński, M.)

 Projekty badawcze:

 1. 2014 - 2017. Projekt numer: 2013/11/N/NZ9/00106, "Hartigiola annulipes i Mikiola fagi i ich galasy na liściach buka zwyczajnego (Fagus sylvatica) - wpływ na gospodarza, ekologia rozmieszczenia i pasożytnictwo". Narodowe Centrum Nauki, konkurs Preludium 6. Kwota: 148760 zł. Rola w projekcie: Kierownik projektu. Opiekun naukowy: dr hab. Marian J. Giertych.

Wyjazdy, programy, wymiany:

 1. Program międzyuczelnianego transferu studentów i doktorantów MOST. Spędzenie semestru zimowego III roku studiów doktoranckich (2015/2016) na Wydziale Biologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbyte zajęcia z zakresu taksonomii i rysunku, parazytologii i technik mikroskopii.

Nagrody i stypendia:

 1. 04/2014 - 08/2014. Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego. Program Operacyjny: Kapitał Ludzki. Priorytet: Regionalne Kadry Gospodarki. Działanie: 8.2 Transfer wiedzy. Poddziałanie: 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji. Przyznana kwota: 21160 zł.

 2. 10/2013 - 09/2014. Zwiększenie stypendium doktoranckiego (studia III stopnia na kierunku Biologia, Wydział Nauk Biologicznych, UZ).

 3. 10/2013 - 09/2014. Stypendium Rektora dla Doktorantów (studia III stopnia na kierunku Biologia, Wydział Nauk Biologicznych, UZ).

 4. 10/2013 - 06/2014. Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów (studia III stopnia na kierunku Biologia, Wydział Nauk Biologicznych, UZ).

 5. 10/2011 - 06/2012. Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów (studia II stopnia na kierunku Biologia Środowiska, Wydział Nauk Biologicznych, UZ).

 6. 06/2011. Nagroda Rektora III stopnia za semestr letni 2010/2011 (Uniwersytet Zielonogórski).

 7. 10/2010 - 06/2011. Stypendium za wyniki w nauce (studia II stopnia na kierunku Biologia Środowiska, Wydział Nauk Biologicznych, UZ).

 8. 07/2010. Nagroda Rektora II stopnia za semestr letni 2009/2010 (Uniwersytet Zielonogórski).

 9. 03/2010. Nagroda Rektora III stopnia za semestr zimowy 2009/2010 (Uniwersytet Zielonogórski).

 10. 10/2009 - 06/2010. Stypendium za wyniki w nauce (studia I stopnia na kierunku Ochrona Środowiska, Wydział Nauk Biologicznych, UZ).

 11. 10/2008 - 06/2009. Stypendium za wyniki w nauce (studia I stopnia na kierunku Ochrona Środowiska, Wydział Nauk Biologicznych, UZ).